Privacyverklaring
                                                                               Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Kleren4kids. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Kleren4kids.

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Kleren4kids

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Kleren4kids. Kleren4kids is een webshop die zich richt op de verkoop van laag- en middensegment kindermerkkleding. Tevens zijn er mogelijkheden tot het geven van kledingpartys alsmede naast verzending het ophalen van de kleding op afspraak.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kleren4kids verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kleren4kids, neem dan gerust contact op! Telefoonnummer 06-54267027 of mail naar info@kleren4kids.nl,

3. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Kleren4kids. Deze worden hieronder toegelicht.

A. Het versturen van nieuwsbrieven

Kleren4kids stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kleren4kids. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Pas na toestemming of aanmelding via de website ontvang je de nieuwsbrief. Het uitschrijven kun je zelf regelen door een mail te sturen naar info@kleren4kids.nl o.v.v. uitschrijven alsmede via je eigen inloggegevens.

B. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kleren4kids via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, indien van toepassing bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag.

C. Analytics

De website van Kleren4kids verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

04. Ontvangers

De gegevens die Kleren4kids ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Logivert. De nieuwsbrieven worden verzonden met Logivert. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in het software programma.  
02. Hostnet
De e-mail van Kleren4kids wordt gehost bij VKD. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van VKD.
03. WPEngine
De website en back-ups van de website worden gehost bij VKD. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kleren4kids zijn op de servers van VKD opgeslagen.
04. Snelstart. Indien er sprake is van een koop (dus een bestelling bij ons in de webshop of een aankoop per naam) is er sprake van koop op afstand. In Snelstart worden je gegevens ingevoerd t.b.v. de wettelijke financiële administratie.


05. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kleren4kids, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. (bijvoorbeeld in geval van een aankoop)

A. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Logivert. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@kleren4kids.nl.nl.

B. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Kleren4kids via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

C. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

06. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Kleren4kids of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kleren4kids. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

07. Jouw rechten

A. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kleren4kids vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kleren4kids. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Kleren4kids. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via ons mailadres info@klerenkids.nl

C. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kleren4kids opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kleren4kids al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

D. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kleren4kids vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

E. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kleren4kids niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat  Kleren4kids jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kleren4kids.nl.

08. Plichten

Kleren4kids verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Kleren4kids via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kleren4kids de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kleren4kids met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Kleren4kids behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kleren4kids dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kleren4kids te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Kleren4kids
Laan van het Kwekebos 283
7823 KG  EMMEN
Tel.nr. 06-54267027
Mail: info@kleren4kids.nl